Over deze website

Wees welkom op de interactieve website ziejijwatikzie.nl. Deze site laat zien dat we de wereld allemaal door een andere bril bekijken, gekleurd door je culturele achtergrond en je persoonlijke omstandigheden. Begrip voor elkaars situatie groeit als we er kennis van kunnen nemen. Dat kan op deze website.

De interactieve website ziejijwatikzie.nl is een initiatief van de Picture Bridge Foundation en een onderdeel van het project Point of View. Voor de realisatie van ziejijwatikzie.nl werkte de Picture Bridge Foundation nauw samen met het Elisabeth Weeshuis Museum en Driebit. De website kwam tot stand met steun van de Stichting Doen. De website is eigendom van het Elisabeth Weeshuis Museum.

 

Ogen-blauw-dun.jpg